stjärnornas stjärna countrylåtar EUs politik i handelsfrågor är gemensam för alla medlemsländer och hanteras av EU-kommissionen. Jordbruket i EU styrs dels av marknaden men också av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Därför måste CAP in i EUs handelspolitiska ställningstaganden.

Pratar med politiker och myndigheter

fälla på engelska LRF anser att ökad handel är viktigt för ekonomisk tillväxt och god utveckling i svensk ekonomi, för svenskt jordbruk innebär det att en ökad export av svenska jordbruksråvaror är viktig. Vi äger dock inte frågan om exporten men kan prata handelspolitik med myndigheter och politiker. Det kan handla om att driva svenska exportintressen i EUs olika handelsförhandlingar eller peka på handelshinder på marknader utanför EU.

salladsbar göteborg central LRF vill också att handelsförhandlingar tar hänsyn till socialt och ekologiskt hållbar utveckling, inte bara vem som kan producera mest effektivt ekonomiskt sett. Förutom att det är bra för miljön så skulle det stärka svenska produkter i den internationella handeln.

Kontakt

hattar och kepsar göteborg Christina Furustam, telenor butik malmö mobilia Expert, internationellt påverkansarbete
hyra biltransportbil göteborg Telefon: vindskydd häst säljes roligt pyssel förskola
glottal stop på finska E-post: mycket snö i år läsa böcker på engelska eller svenska