EU-flaggan

EUs jordbruksstöd, CAP, är en succé för hela unionen

CAP är EUs gemensamma jordbrukspolitik. Med början hösten 2018  omförhandlas den. Här förklarar vi LRFs ståndpunkt och varför det är så viktigt för alla medborgare med en stark, gemensam jordbrukspolitik.