Det här är LRFs hållning

De gröna näringarna påverkar och påverkas av klimatet. Vi har ett ansvar att vidta åtgärder för att minska vår egen negativa klimatpåverkan och näringarna måste anpassas till förändringarna.