bra tid att köpa hus Sett till miljönyttan ger svenskt kött ett helt annat klimatmässigt fotavtryck än till exempel brasilianskt som produceras på bekostnad av regnskog. Det finns också mervärden vad gäller smittskydd och antibiotika.

drumline a new beat trailer español Det handlar om att belysa  dessa fördelar  som svensk köttproduktion har. De ger konkurrensfördelar på den svenska marknaden men också som ett sätt att positionera det svenska köttet på en global marknad. LRF jobbar för att fördubbla exporten till 2030 vilket skulle vara positivt ur ett globalt miljöperspektiv.

östra sjukhuset humlen karta  I frågan om kött och klimat handlar det också om att förhålla sig till politiken och till opinionens värderingar. LRF vill vara en trovärdig samtalspartner i klimat- och miljödebatten och på så sätt kunna visa både politiker och konsumenter på fördelarna med att äta kött som producerats med minsta klimatpåverkan ur ett svenskt perspektiv.

jämthund vikt 7 månaders  Idag är det Livsmedelsverkets kostråd som anger inriktning för hur mycket kött man bör äta. LRF driver inte att vi ska äta mer kött. Vi driver fortsatt att det kött som äts i Sverige ska vara producerat i Sverige. Det skulle gynna Sveriges bönder och även konsumenten som skulle få bättre kvalitet. Och det skulle gynna miljön då det ekologiska avtrycket från svensk livsmedelskonsumtion skulle minska dramatiskt.

hörseltest barn huddinge  I klimatfrågan, som i många andra frågor, väljer LRF att luta sig mot beprövad vetenskap. Genom ständig omvärldsbevakning av vad som sker inom forskningen är LRF delaktigt i utvecklingen.