Tomatträff i gamla orangeriet, Bergianska Trädgården

Välj svensk mat - marknad och mervärden

Med en livsmedelsstrategi vill LRF att det ska bli mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. För konsumenter har det blivit allt viktigare med matens ursprung. För att få mer svensk mat samarbetar LRF med flera aktörer på matmarknaden.