jag bryr mig

Tack för att du bryr dig

Med kampanjen Jag bryr mig/Tack för att du bryr dig vill vi, Sveriges bönder, försöka visa på de komplexa samband som är en del av vår vardag. Vi vill även passa på att lyfta varför vi är så stolta över den mat vi producerar i Sverige. På den här sidan kan du få reda på lite mer om svensk livsmedelsproduktion och hur du kan delta i kampanjen. Sidan fylls på efterhand som kampanjen pågår. På facebooksidan LRF Jag bryr mig kan du delta i samtalet om maten och klimatet. #jagbryrmig #jagväljersvenskmat