konstiga godkända namn sverige Vi vill att LRFs livsmedelsstrategi ska vända en negativ trend och öka värdet på gårdsnivå med 1 procent per år fram till 2020. Dessutom ska antalet sysselsatta öka. Det är en tuff utmaning, det reala värdet på gårdsnivå minskade med i genomsnitt 2,5 procent per år under flera år i rad. Samtidigt växte både den svenska och den globala matmarknaden.

Berätta om mervärdena

är ju brandman webbkryss Strategin kan sammanfattas så här: Se möjligheterna, hitta vägarna, samverka och kommunicera för att svenskt lantbruk

  • ska ta tillvara en växande mervärdesmarknad
  • öka den totala konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion
  • öka livsmedelsexport som skapar värde på gårdsnivå

genitiv på svenska För att förverkliga strategin genomför vi satsningar över hela landet där vi berättar om mervärden i svensk mat och tar fram verktyg som ska hjälpa dig som företagare.

albert einstein formel erklärung marguerite duras älskaren analys