reportrar utan gränser ordförande Sveriges konsumenter vill ha säker, närproducerad och klimatsmart mat som producerats med omsorg om både djur och miljö. Kommuner som ställer hårdare krav på den mat som serveras i skolor och på äldreboenden medverkar samtidigt till att skapa fler lokala jobb.

Fler affärer med offentlig sektor

källhänvisning artikel exempel Vi vill underlätta för våra medlemmar att öka antalet affärer med den offentliga sektorn och att alla känner att de tuffa djurskyddskraven hänger ihop med upphandlingar.

fastighetsägarna syd helsingborg LRF jobbar för att miljö- och djurskydd och produktionsmetod ska kunna beaktas vid offentlig upphandling. Det har fått genomslag i EUs nya direktiv för offentlig upphandling som gör det lättare för myndigheter att ställa krav på just miljö- och djurskydd och produktionsmetod. Det nya direktivet ska också underlätta för små och medelstora företag att lägga anbud på kontrakt. Vi vill att dessa regelförenklingar blir verklighet i den nya Lagen om offentlig upphandling, LOU.

enkel mat att ta med till fjällen Flera kommuner ställer krav i nivå med svensk lagstiftning när de gör offentliga upphandlingar.

Samarbete med grossister

time care pool web lidköping LRF samarbetar och med grossistföretaget Martin & Servera för att lyfta den svenska maten och underlätta för kunder som vill köpa lokalt producerade produkter.

Material att ladda ner:

Kontakt

att skärpa sig på engelska Pirjo Gustafsson
Företagsutvecklare och Offentlig upphandling
026-24 59 77 
sweet child o mine lyrics übersetzung deutsch