smärta i ländryggen gravid Myndighetskontakter är en ständigt aktuell fråga för LRF. i Och med den nationella livsmedelsstrategin har livsmedelsproducenter och myndigheter ett gemensam uppdrag att producera mer livsmedel. Det betyder att vi ska utveckla företag, skapa tillväxt och lönsamhet. Vi vet också att lönsamma företag investerar mer, även i miljö- och djuromsorgsförbättringar. Därför behöver myndigheterna anta ett tydligt företagar- och tillväxtfokus.

anlagda bränder i sverige LRFs  medlemmar har kunskap om hur man använder jord och skog och driver företag men hindras i att utveckla sina företag på grund av: 

 • många och krångliga regler
 • bristande förståelse från myndigheter
 • myndigheter som letar fel istället för att hjälpa att göra rätt
 • brist på råd och information
 • långa handläggningstider
 • myndighetspersoner med egen agenda
 • olika och orimliga bedömningar

assa hänglåsbeslag 350 Det gör att kontakterna med myndigheter blir ett nålsöga och att det finns mycket att vinna på att förbättra dem. 

Vad betyder god myndighetsutövning?

färg eller svartvitt foto på körkort LRF menar att:

liten diskmaskin bäst i test God myndighetsutövning är en förutsättning för att svensk livsmedelsproduktion ska kunna öka. När kontakterna med myndigheter fungerar bra kan det gröna näringslivet utvecklas och växa samtidigt som miljömål nås och klimatomställningen främjas.   

regnställ barn rea God myndighetsutövning är rättssäker och kompetent

projektledning kurs jönköping God myndighetsutövning präglas av effektivitet, gott bemötande och god service.

europas länder och huvudstäder spel LRF vill att myndigheter ska hjälpa företagare att göra rätt och ge företagen möjlighet till rättelse utan sanktioner.

mätteknik lth e Det behöver göras ändringar i rutiner och fokus måste förflyttas, som i tabellen här. 

sålt lägenhet med vinst Vad fysiken prova på Nuläge vad är mysterium på engelska Önskat läge
Myndighetens främsta uppdrag Kontroll och revision Främjande och tillsyn
Förhandsavisering av kontroller Ibland Alltid
Samordning av kontroller Sällan Alltid
Avgifter för kontroll och tillsyn Ofta utan koppling Alltid efter utförd tillsyn
Kontrollrapport I efterhand På plats
Handläggningstid, tillstånd Kan ta flera år Max 180 dagar
Utformning av regelverk Detaljerade  Målstyrda
Fortbildning myndighetspersonal Sällan praktik Alltid praktik
Använder digitaliseringen Ibland  Fullt ut
Bemötande Misstro Respekt

 

södermanlands nyheter trosa  

Livsmedelsstrategin sätter ramarna

snyggt hår till fest olika klädesplagg på spanska

rullader i portersås Den nationella livsmedelsstrategin innehåller flera hänvisningar till förändringar som behövs i myndigheternas arbete för att målen i strategin ska kunna nås. Exempelvis nämns att baka bröd snabbt i form myndigheterna bör samverka och medverka till konkurrenskraftiga villkor för livsmedelskedjans företag samt att tillsyn och kontroll ska vara likvärdig, präglas av en hög kompetens och samordnas så att den innebär en så liten störning i den ordinarie verksamheten för företagaren som möjligt.

Ömsesidigt förtroende

sportlov 2016 stockholm att göra Av livsmedelsstrategin framgår att det är lika viktigt att företagen har förståelse för myndigheternas kontrolluppdrag som att myndigheter och kontrollanter har god kunskap och förståelse för företagens situation och förutsättningar. Kontrollarbetet måste enligt strategin byggas på ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende. Det är till exempel viktigt med bra bemötande och tydlig återkoppling i samband med kontrollen.

teenage dream 5sos lyrics español Alla är vinnare 

varför ska man inte svälja tuggummi Både myndigheter och företagare vinner på förändring. Förändringen är viktigt för att:

 • skydda enskilda och företag mot godtycklig, felaktig och orättvis lagtillämpning.
 • våra gemensamma resurser ska användas så effektivt som möjligt och göra så stor nytta som möjligt.
 • vårda förtroendet för våra myndigheter och därigenom stärka demokratin.

LRF arbetar med frågan bland annat genom att

 • definiera LRF:s ståndpunkt i frågan och sammanställa material till kommungrupper, regioner mfl.
 • ta upp frågan med bland annat landshövdingarna som blir ett startskott för arbetet mot länsstyrelserna
 • delta i debatt och opinion
 • följa upp livsmedelsstrategin
 • fortsätta att stötta och marknadsföra Rättviksmodellen
 • jobba vidare med regleringsbrev/instruktioner
 • driva principmål
 • statistisk undersökning med frågor om myndighetsutövning och djurskyddskontroller.