Framtiden växer på åkern och i skogen, valknapp

Valet 2018

Framtidens företagande finns på landsbygden. Mat, energi, drivmedel, material och tjänster. Det hjälper inte att Sverige har mycket åkermark och skog om det inte också finns företagare som blir länken mellan förnyelsebara råvaror och tjänster till hela samhället. Företagen i det gröna näringslivet skapar hållbar tillväxt på riktigt och jobb i hela landet.