Kollage från dokumentet Riskhantering på gården

Aktiviteter 2016

Läs om det gröna näringslivets betydelse för de olika länen och se allt som hände runt om i Sverige under LRFs stora opinionsbildningssatsning 2016.